Bảng giá tên miền
Hiển thị:
Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price 269,000VND
1 Year
Transfer 225,000VND
1 Year
Renewal 299,000VND
1 Year
.net
New Price 269,000VND
1 Year
Transfer 235,000VND
1 Year
Renewal 300,000VND
1 Year
.org
New Price 299,000VND
1 Year
Transfer 320,000VND
1 Year
Renewal 190,000VND
1 Year
.biz
New Price 250,000VND
1 Year
Transfer 305,000VND
1 Year
Renewal 258,000VND
1 Year
.info
New Price 250,000VND
1 Year
Transfer 370,000VND
1 Year
Renewal 190,000VND
1 Year
.vn
New Price 770,000VND
1 Year
Transfer 460,000VND
1 Year
Renewal 460,000VND
1 Year
.com.vn
New Price 670,000VND
1 Year
Transfer 360,000VND
1 Year
Renewal 360,000VND
1 Year
.net.vn
New Price 670,000VND
1 Year
Transfer 360,000VND
1 Year
Renewal 360,000VND
1 Year
.biz.vn
New Price 670,000VND
1 Year
Transfer 360,000VND
1 Year
Renewal 360,000VND
1 Year
.edu.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.gov.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.info.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.org.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.pro.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.ac.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.health.vn
New Price 490,000VND
1 Year
Transfer 260,000VND
1 Year
Renewal 260,000VND
1 Year
.vip
New Price 345,000VND
1 Year
Transfer 345,000VND
1 Year
Renewal 310,000VND
1 Year

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Hpsoft

Miễn phí chuyển tên miền về Hpsoft*

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về Hpsoft

Chuyển tên miền
0
domain(s) selected