Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain Đã được đăng ký

Tên miền đang có sẵn!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
269,000VND
1 Year
225,000VND
1 Year
299,000VND
1 Year
.net
269,000VND
1 Year
235,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
.org
299,000VND
1 Year
320,000VND
1 Year
190,000VND
1 Year
.biz
250,000VND
1 Year
305,000VND
1 Year
258,000VND
1 Year
.info
250,000VND
1 Year
370,000VND
1 Year
190,000VND
1 Year
.vn
770,000VND
1 Year
460,000VND
1 Year
460,000VND
1 Year
.com.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.net.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.biz.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.edu.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.gov.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.info.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.org.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.pro.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.ac.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.health.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.vip
345,000VND
1 Year
345,000VND
1 Year
310,000VND
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Hpsoft

Miễn phí chuyển tên miền về Hpsoft*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về Hpsoft