Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
269,000VND
1 Year
225,000VND
1 Year
299,000VND
1 Year
.net
269,000VND
1 Year
235,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
.org
299,000VND
1 Year
320,000VND
1 Year
190,000VND
1 Year
.biz
250,000VND
1 Year
305,000VND
1 Year
258,000VND
1 Year
.info
250,000VND
1 Year
370,000VND
1 Year
190,000VND
1 Year
.vn
770,000VND
1 Year
460,000VND
1 Year
460,000VND
1 Year
.com.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.net.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.biz.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.edu.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.gov.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.info.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.org.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.pro.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.ac.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.health.vn
490,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.vip
345,000VND
1 Year
345,000VND
1 Year
310,000VND
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Hpsoft

Miễn phí chuyển tên miền về Hpsoft*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về Hpsoft