Hosting Start 1G

800,000VND1 năm


 • 1 GB Dung Lượng SSD

 • 60 GB Băng Thông

 • 01 Website

 • 02 Parked Domain

 • 01 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Silver 2G

1,200,000VND1 năm


 • 2 GB Dung Lượng SSD

 • 120 GB Băng Thông

 • 01 Website

 • 04 Parked Domain

 • 03 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Silver Plus 3G

1,500,000VND1 năm


 • 3 GB Dung Lượng SSD

 • 320 GB Băng Thông

 • 02 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 05 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Gold 4G

2,000,000VND1 năm


 • 4 GB Dung Lượng SSD

 • Unlimited Băng Thông

 • 03 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 07 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Gold_Plus 5G

2,500,000VND1 năm


 • 5 GB Dung Lượng SSD

 • Unlimited Băng Thông

 • 05 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 09 MySQL Database

 • Backup định kỳ


Hosting Gold_Plus 6G

3,000,000VND1 năm


 • 6 GB Dung Lượng SSD

 • Unlimited Băng Thông

 • 06 Website

 • Unlimited Parked Domain

 • 10 MySQL Database

 • Backup định kỳ